Privacybeleid

Privacybeleid

QuestforPeople levert onder meer diensten van detachering, werving & selectie en consultancy in de domeinen van field services en IT. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van diverse IT-systemen en persoonsgegevens. QuestforPeople verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@questforpeople.eu.

Verwerkingsdoeleinden

QuestforPeople verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Meestal verkrijgen wij je gegevens omwille van het feit dat je of spontaan bij ons hebt gesolliciteerd, of hebt gesolliciteerd op één van onze vacatures of jij je cv op een vacaturebank hebt gezet.

Die gegevens gebruiken en verwerken wij om:

 • Je te helpen bij het vinden van een nieuw project of een nieuwe functie;
 • Je te helpen bij het sollicitatieproces of je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek;
 • Je voor te stellen bij één van onze klanten of op één van onze projecten;
 • Als je daar toestemming voor geeft, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken om je in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe functies of projecten via e-mail, sms/Whatsapp of telefoon.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden op geen enkele manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

In bepaalde gevallen maken wij je gegevens bekend aan derden. We doen dat in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze klanten: maar dat is enkel na jouw goedkeuring. Je cv zal dus nooit door ons worden verstuurd zonder jouw medeweten.
 • Aan onze leveranciers: Ben je één van onze medewerkers of heb je als freelancer een project bij ons lopen? Dan zijn er bepaalde andere bedrijfen waar wij je gegevens aan moeten doorgeven. Deze kunnen zijn:
  • Sociaal secretariaat;
  • Financiële dienstverlener zoals boekhouder en financiële instellingen;
  • Verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds, kinderbijslagfonds, geneeskundige dienst, leasing bedrijven, enz.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met QuestforPeople verbonden zijn of met enige andere partner van QuestforPeople.

QuestforPeople garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 • Het recht op toegang tot, en een afschrift van je persoonsgegevens;
 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens;
 • Recht op vergetelheid / gegevens te laten wissen;
 • Recht om bezwaar te maken.

Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@questforpeople.eu.

Direct marketing

Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Het gebruik van “cookies”.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op je toestel worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

 1. Technische cookies: bijvoorbeeld voor taalinstellingen
 2. Sessiecookies: tijdelijke cookies
 3. Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek(en) aan deze website.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Third party cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende Third-party cookies van o.a. Google en Facebook:

BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.